Søndag d. 21. februar 2021, kl. 10:30
Gudstjeneste i Tune Kirke
Sted Tune Kirke, Nørregade 2, 4030 Tune