Personale

    Kirkesanger
  Maja Sander Hansen
     
  Sussie Luscinia Nielsen
     
    Organist
 

Annette Simonsen
Tlf. 23413749
E-mail: organist@snoldelevtune.dk

Musikken ved kirkelige handlinger, koncerter og koraktiviteter varetages af organist.

     
    Sognemedhjælper
  Indtil videre bedes kordegnen kontaktet i åbningstiden
     
    Graver
 

Finn Jørgensen
kirkegården, Nørregade 2,
4030 Tune
tlf 2143 0651

Mail: gravertune@snoldelevtune.dk

Træffes tirsdag-fredag på kirkegården.

     
 

Gravermedhjælper
Stine Sten Christensen
kirkegården, Nørregade 2, 4030 Tune
tlf 2143 0651

Træffes tirsdag-fredag på kirkegården

     
    Regnskab og kirkegårdsadministration
  Birgitte Kryger
E-mail: bkr@km.dk
Telefon: 50787819 onsdag og torsdag kl. 10 - 12