Barnedåb

Her kan du læse om hvad dåb er for en tradition, hvordan en dåb foregår, og hvad faddernes rolle er: Folkekirken.dk.  

Ved ønske om dåb skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker at dåben skal finde sted.         

Hvad sker der når et barn døbes ?

Inden barnet er fyldt 6 måneder skal det have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, et eventuelt mellemnavn, samt et efternavn. Find vejledning om navne her.

Hvis barnet skal døbes, kan Tune Kirke tilbyde de fleste søn- og helligdage i, samt første lørdag i måneden. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Når dato for dåb er aftalt, skal der udfyldes en dåbsanmeldelse. Den får forældrene tilsendt af kirkekontoret. På anmeldelsen oplyses der om barnets navn, samt navn og adresse på 2-5 faddere (inkl. gudmor/gudfar). 

Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født. Man bliver medlem ved dåben! Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Navngivelse skal ske til kordegnekontoret i det sogn, man er bosiddende i. Benyt den digitale anmeldelse om navngivning. Har du brug for hjælp kan kirkekontoret hjælpe.

Når barnet er døbt eller navngivet, sikrer kirkekontoret personregistreringen, og kommunens Borgerservice (Folkeregistret) får meddelelse om navnene.