Barnedåb

Inden et barn er 6 måneder, skal det have et navn.

I den forbindelse har forældre 2 muligheder:
Navngivning, som foretages på www.borger.dk og er religionsneutral.

eller

navngivning ved dåb - også kaldet barnedåb, som foregår i kirken, hvor barnet døbes ind i den kristne kirke.

Det kan også lade sig gøre at navngive sit barn på borger.dk, og siden døbe det i kirken.
(skal man tidligt ud at rejse, og barnet derfor skal have lavet pas, skal man først navngive på borger.dk og derefter hente en fødsels- og navneattest, som kan fås på kirkekontoret - når barnet er navngivet)

Barnedåben er en gammel kristen skik - et af de 2 kristne sakrementer, hvor det lille barn indlemmes i Guds menighed samtidig med, at det knyttes til et navn.

I Tune kirke tilbyder vi barnedåb ved en dåbsgudstjeneste den første lørdag i hver måned - og ellers selvfølgelig i højmessen eller fromessen søndag formiddag.

1. søndag i hver måned er dog uden dåb.

Ønsker I jeres barn døbt i Tune kirke, skal I kontakte kordegnen på kontoret eller på tlf: 4613 9800.

Sammen finder I en lørdag eller søndag, der passer og kontoret får informationer (cpr-nr) og kontaktoplysninger.

Kordegnen udfærdiger så en dåbsanmeldelse, som sendes til forældrene på mail.

Den skal udfyldes med mindst 2, højst 5 faddere (voksne døbte mennesker, der i tilfælde af, at barnet mister sine forældre inden det selv bliver voksent, skal drage omsorg for at barnet oplæres i den kristne tro)

Desuden skal man tage stilling til, om man accepterer dåben offentliggjort i kirkebladet med barnets navns nævnelse.

Dåbsanmeldelsen tilbagesendes derpå til tune.sogn@km.dk

Den pågældende præst, der skal stå for dåbshandlingen, vil kontakte forældrene for en samtale i ugen op til dåben.

Yderligere oplysning om barnedåb i folkekirken kan findes her: