Fødsel

Man bliver født og - pludselig er man.

Men så snart man er, bliver man også registret i Danmarks centralpersonregister - CPR
- kort sagt: man får et personnummer.

Personnummeret udtages allerede på fødestedet, og det er jordemoderen, der står for denne første registrering.

Fødselsanmeldelsen dukker herefter op på sognekirkens kordegnekontor, hvor kordegnen populært sagt knytter, i første omgang, barn og mor sammen.
Er forældrene gift knyttes i denne forbindelse også far og barn.
Det lille barn har nu, også i systemets øjne, en mor og en far.

Er forældrene ikke gift, modtager moderen, med posten, en skrivelse fra Statsforvaltningen, som pålægger hende, inden 14 dage at meddele, hvem barnets far er - således, at denne vha. en såkaldt Omsorgs- og ansvarserklæring vedkender sig faderskabet til barnet.
Det gøreswww.borger.dk
Sker det, har barnet, således, også officielt en far.

Sker det ikke, skal kordegnen gøre Statsforvaltningen opmærksom på, at Omsorgs- og ansvarserklæring ikke findes, og Statsforvaltningen vil så starte en faderskabssag, der som regel ender med, at barnet har både en mor og en far.

Det er altså vigtigt, hvis man som forældre ikke er gift, at man går på www.borger.dk og udfylder en OA-erklæring indenfor de første 14 dage.